Wprowadzenie

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

zaprasza na

Letnią szkołę licealisty

„Wakacje ze Zdrowiem”

 

Chcesz się poczuć jak Sherlock Holmes w poszukiwaniu środowiskowych zagrożeń zdrowia?

Chcesz widzieć jak skutecznie się ochronić przed szkodliwymi czynnikami ryzyka zdrowotnego?

Czy może chcesz się poczuć jak Merlin czarując kuchnią molekularną?

A może poznać tajniki zdrowia publicznego?

 

Z myślą o uczniach klas licealnych Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przygotował interesujące zajęcia dydaktyczne dotyczące różnych aspektów ochrony zdrowia, które przybliżą tematykę zdrowia oraz techniki badawcze wykorzystywane w toku kształcenia studentów na kierunkach: zdrowie publiczne, dietetyka oraz zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

Zajęcia będą prowadzone w III blokach tematycznych, w godzinach 10.00 - 12.15 (15 godzin lekcyjnych na blok tematyczny).

W ramach "Wakacji ze zdrowiem" uczestnicy otrzymają: bluzę medyczną, opiekę nauczyciela akademickiego oraz dyplom ukończenia tematycznego bloku zajęć w "Letniej Szkole Licealisty"

studenci notujący w skoroszycie

PODSTAWOWE INFORMACJE - W SKRÓCIE

REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 30 1050 1214 1000 0090 8127 3816

z podaniem tytułu wpłaty: Letnia Szkoła Licealisty „Wakacje ze Zdrowiem”, blok tematyczny pt.„………………………………”,

imię i nazwisko uczestnika

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.

  1. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do 30 czerwca 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/hjYsq7

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  

Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

Opłata za udział wynosi 150,00 złoty brutto.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

BLOK

Termin zajęć

Przedmiot

Blok I

03-07.07.2023 godz. 10:00-12:30

„Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym”

Blok II

10-14.07.2023 godz. 10:00-12:30

„Dietetyka”

Blok III

17-21.07.2023 godz.   10:00-12:30

„Zdrowie publiczne”

 

 

 

KONTAKT

Dziekanat Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

tel. 32/ 397 65 26
mail:magdalena.kos@sum.edu.pl

 

Deklaracja dostępności