Blok III

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 3

Nazwa jednostki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Miejsce realizacji

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu (Katedra i Zakład Polityki Zdrowotnej, Katedra i Zakład Epidemiologii, Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra i Zakład Toksykologii i Ochrony w Środowisku Pracy) , Bytom, ul. Piekarska 18

 

 

Dzień 1

17.07.2023

Wstęp do studiowania, czyli ABC życia akademickiego

Prezentacja pracowni (komputerowych, analitycznych, technologicznych itp.), Dziekanatu. Krótki słowniczek pojęć akademickich  - prezentacja multimedialna.

Świat w rozmiarze mikro

Czym są drobnoustroje i jak się je bada? Czy to nasi sprzymierzeńcy czy wrogowie?  Obserwacja preparatów mikroskopowych.

Dzień 2

18.07.2023

Jak przygotować zdrowe i bezpieczne stanowisko do pracy i nauki?   Ocena parametrów mikroklimatycznych

Człowiek spędza większość swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Pobyt w domu, szkole czy pracy odbywa się zawsze w szczególnych parametrach mikroklimatycznych. Do podstawowych parametrów opisujących mikroklimat należy m.in. temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza oraz prędkość ruchu powietrza. Mikroklimat pomieszczenia definiuje się jako wielkość, przedstawiającą łączny wpływ parametrów fizycznych otoczenia w pomieszczeniu, wywierającą wpływ na bilans cieplny człowieka oraz sposób jego oddychania. Celem warsztatów jest ocena warunków mikroklimatycznych w sali wykładowej i pokazanie jaki wpływ na te parametry ma wietrzenie pomieszczeń bądź rozpylenie zapachów.

Dzień 3

19.07.2023

Jak dbać o kondycję psychiczną?

Podczas wykładu słuchacz zapozna sie z pojęciem stresu i zaburzenia psychicznego, pozna terminologię z zakresu psychosomatyki i psychotraumatologii. Na zajęciach praktycznych przedstawione zostaną metody i techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Dzień 4

20.07.2023

Możesz uratować życie

Podstawowe czynności resuscytacyjne. Postępowanie ratunkowe w obrażeniach powstałych w wyniku urazu, wypadku komunikacyjnego, z uwzględnieniem zabezpieczenia odcinka szyjnego kręgosłupa, zaopatrywanie ran oraz złamań. Pozycja boczna ustalona.

Dzień 5

21.07.2023

Jak zaplanować program zdrowotny?

Dzięki zajęciom dowiesz się: jak realnie wpływać na stan zdrowia społeczności, jak zapobiegać nierównościom w zdrowiu, jak stworzyć skuteczny program polityki zdrowotnej.

Deklaracja dostępności