Harmonogramy zajęć

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

BLOK

Termin zajęć

Przedmiot

Blok I

03-07.07.2023 godz. 10:00-12:30

„Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym”

Blok II

10-14.07.2023 godz. 10:00-12:30

„Dietetyka”

Blok III

17-21.07.2023 godz.   10:00-12:30

„Zdrowie publiczne”

 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 1

Nazwa jednostki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Miejsce realizacji

Katedra Zdrowia Środowiskowego, Bytom, ul. Piekarska 18  

 

 

Dzień 1

03.07.2023

Wprowadzenie do metod analitycznych w badaniach środowiskowych 

Omówienie sprzętu laboratoryjnego i zakresu działalności laboratorium badań środowiskowych. Wprowadzenie do technik laboratoryjnych: ważenie na wadze analitycznej, sporządzenie roztworu. Przeliczanie jednostek stężenia substancji chemicznej.

Dzień 2

04.07.2023

Czy użytkowanie gleb w okolicy miejsca zamieszkania jest bezpieczne ?  

Badanie zanieczyszczenia próbek gleb metalami ciężkimi. Przygotowanie próbek gleby do badań analitycznych oraz ich mineralizacja. Oznaczenie pH gleby. Prezentacja aparatury pomiarowej.

Dzień 3

05.07.2023

Czy woda z wybranego zbiornika, rzeki lub studni może stanowić zagrożenie dla zdrowia ?  

Badania wybranych parametrów fizyko-chemicznych w próbkach wody: pH, twardość, gęstość, przewodność, stężenie azotanów.

Dzień 4

06.07.2023

Ryzyko zdrowotne związane z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne    

Prelekcja: źródła emisji i potencjalne zagrożenia zdrowia powodowane przez promieniowanie elektromagnetycznego (PEM). Pomiary (PEM) z wybranych źródeł emisji, interpretacja wyników. 

Dzień 5

07.07.2023

Podsumowanie

Odczytanie wyników badań zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Interpretacja wyników badań. Omówienie problemu zagrożeń zdrowia powodowanych skażeniem gleb uprawnych oraz nawierzchni w miejscach rekreacji.ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 2

Nazwa jednostki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Miejsce realizacji

Katedra Dietetyki, Zabrze - Rokitnica, ul. Jordana 19

 

 

Dzień 1

10.07.2023

Wykład wprowadzający pt. "Dietetyka - od A do Z"

Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z dietetyką, uczniowie poznają m.in. czym zajmuje się dietetyka i jej specjalności dietetyka kliniczna, pediatryczna, onkologiczna i bariatryczna oraz gdzie może pracować dietetyk. Podczas wykładu licealiści dowiedzą się także od czego zależą zalecenia i normy żywieniowe oraz w jakich chorobach stosowana dieta może być pomocna, a w jakich jest wręcz konieczna.  Poruszane będą także zagadnienia związane z mitami żywieniowymi.

Zdrowe żywienie nie musi być trudne

Podczas warsztatów młodzież pozna jak się zdrowo odżywiać oraz prawidłowo komponować smaczne i zdrowe posiłki. Porozmawiamy o sezonowości wyborów żywieniowych, co powinien „jeść” nasz mózg, aby prawidłowo funkcjonować, jak dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych podczas zakupów rodzinnych oraz jakie przekąski wybierać na II śniadanie i dlaczego. W części praktycznej warsztatów młodzież będzie miała okazję przygotować posiłki, które będą stanowiły  źródło kulinarnych inspiracji.

Dzień 2

11.07.2023

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej

Analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedance analysis) – polega na zmierzeniu impedancji (rodzaju oporu elektrycznego złożonego z rezystancji i reaktancji) tkanek, przez które jest przepuszczany prąd elektryczny o niskim natężeniu. Zjawisko rezystancji wiąże się z oporem właściwym poszczególnych tkanek, podczas gdy reaktancja wynika głównie z pojemności elektrycznej błon komórkowych, które ze względu na swoją budowę działają jak kondensatory.

W ramach warsztatów zaprezentowane zostanie działanie analizatorów składu ciała oraz wskazane możliwości ich wykorzystania  w codziennej pracy dietetyka, zarówno  w zakresie oceny stanu odżywienia, jak i planowania diety.  Uczestnicy będą mieli wykonaną  analizę składu ciała oraz omówione wszystkie jego składowe: zwartość tłuszczu, masę mięśniową, zawartość wody. Dodatkowo analiza będzie obejmowała analizę segmentową masy mięśniowej co pozwoli na podejmowanie celowanych treningów.

Dzień 3

12.07.2023

Słodki, słodszy, najsłodszy – odkryj sekrety zmysłów człowieka

Dlaczego niektóre produkty spożywcze uznawane są za smaczniejsze? Czy każdy rozpozna smak słodki? Czy zupa może być jednocześnie przesolona i niedosolona? Czy każdy rozpozna zapach cynamonu? Czy dla wszystkich czerwony to czerwony? Na warsztatach uczestnicy będą mogli odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania i dokonać weryfikacji czułości zmysłów wykorzystywanych w ocenie jakości żywności. Uczniowie będą mogli sprawdzić  czy mają zdolność do rozpoznania podstawowych smaków, czy może cierpią na daltonizm smakowy. Ponadto, ocenią swoją zdolność do weryfikacji kolorów oraz ich intensywności, jak również sprawdzą, czy znane im są poszczególne zapachy na co dzień obecne w naszych kuchniach. Sprawdzone zostaną również preferencje konsumenckie osób biorących udział w warsztatach i zweryfikowane zostanie, które z produktów są dla nich bardziej smaczne, a które mniej.

Dzień 4

13.07.2023

Mięśnie mąki - czym jest gluten i czy trzeba się go bać?

Krótka charakterystyka glutenu, czy musimy go eliminować z diety?, czy da się zastąpić gluten? Wypłukiwanie glutenu z mąki i obserwacja właściwości glutenu.

Dzień 5

14.07.2023

Kuchnia molekularna czyli eksperyment w kuchni

Czym jest odwrotna sferyfikacja? Jak przygotować kawior owocowy, słodkie jajko sadzone, banan w polewie czekoladowej, jogurtowe kulki, lody z ciekłego azotu.

 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 3

Nazwa jednostki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Miejsce realizacji

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu (Katedra i Zakład Polityki Zdrowotnej, Katedra i Zakład Epidemiologii, Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra i Zakład Toksykologii i Ochrony w Środowisku Pracy) , Bytom, ul. Piekarska 18

 

 

Dzień 1

17.07.2023

Wstęp do studiowania, czyli ABC życia akademickiego

Prezentacja pracowni (komputerowych, analitycznych, technologicznych itp.), Dziekanatu. Krótki słowniczek pojęć akademickich  - prezentacja multimedialna.

Świat w rozmiarze mikro

Czym są drobnoustroje i jak się je bada? Czy to nasi sprzymierzeńcy czy wrogowie?  Obserwacja preparatów mikroskopowych.

Dzień 2

18.07.2023

Jak przygotować zdrowe i bezpieczne stanowisko do pracy i nauki?   Ocena parametrów mikroklimatycznych

Człowiek spędza większość swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Pobyt w domu, szkole czy pracy odbywa się zawsze w szczególnych parametrach mikroklimatycznych. Do podstawowych parametrów opisujących mikroklimat należy m.in. temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza oraz prędkość ruchu powietrza. Mikroklimat pomieszczenia definiuje się jako wielkość, przedstawiającą łączny wpływ parametrów fizycznych otoczenia w pomieszczeniu, wywierającą wpływ na bilans cieplny człowieka oraz sposób jego oddychania. Celem warsztatów jest ocena warunków mikroklimatycznych w sali wykładowej i pokazanie jaki wpływ na te parametry ma wietrzenie pomieszczeń bądź rozpylenie zapachów.

Dzień 3

19.07.2023

Jak dbać o kondycję psychiczną?

Podczas wykładu słuchacz zapozna sie z pojęciem stresu i zaburzenia psychicznego, pozna terminologię z zakresu psychosomatyki i psychotraumatologii. Na zajęciach praktycznych przedstawione zostaną metody i techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Dzień 4

20.07.2023

Możesz uratować życie

Podstawowe czynności resuscytacyjne. Postępowanie ratunkowe w obrażeniach powstałych w wyniku urazu, wypadku komunikacyjnego, z uwzględnieniem zabezpieczenia odcinka szyjnego kręgosłupa, zaopatrywanie ran oraz złamań. Pozycja boczna ustalona.

Dzień 5

21.07.2023

Jak zaplanować program zdrowotny?

Dzięki zajęciom dowiesz się: jak realnie wpływać na stan zdrowia społeczności, jak zapobiegać nierównościom w zdrowiu, jak stworzyć skuteczny program polityki zdrowotnej.

Deklaracja dostępności